SELVVÆRD / SELVTILLID

Selvværd og selvtillid hænger ofte sammen på den måde, at hvis selvtilliden får et knæk flere gange, kan det i sidste ende påvirke vores selvværd. 

 

Selvtillid dækker over de ydre kvaliteter, som kan ses af dig selv og af andre, det du er god til, kan præstere og har præsteret. Nogle mennesker får meget selvtillid ved at være gode til en bestemt ting, hvilket kan give en udstråling af sikkerhed og overskud.

 

Men fordi vi udstråler meget selvtillid er det ikke ens betydende med, at vi har det godt med os selv indeni. Det kan være vi ikke føler os noget værd som menneske, men at vi tror, vi kun er noget værd i en bestemt forbindelse.

 

Selvværd handler altså om de tanker du har om dig selv, at du er glad og tilfreds med hvem og hvad du er for andre uafhængigt af hvilke sammenhænge du er i, om det er familie, arbejde, skole mm. 

 

For nogle mennesker dukker tankerne om ikke at være god nok op, når vi oplever nederlag. Det er negative tanker der kører rundt i hovedet og giver en mistet tro på sig selv. Desværre er det sådan, at det kan fører til et utal af nederlag, fordi vores hjerne allerede forventer et nederlag inden vi går igang med en opgave -det kan være eksamen eller andet - hvilket får kroppen til at være i en stress lignende tilstand. 

 

Lavt selvværd kan give følger som angst, spiseforstyrelser, ensomhed, depression eller lignende. 

 

 

Gennem Neuro Kommunikation

Jeg hjælper dig med at forstå dine overbevisninger og det du fortæller dig selv om dine egne evner og begrænsninger. 

 

Vi finder sammen ud af, hvor de stammer fra hvad det er for en startegi du engang har udviklet og hvilken positiv intention der ligger bag. 

Selvom dine relationer, dit netværk og dine omgivelser har indflydelse på dit selvværd, er det der har den største indflydelse på din selvværd faktisk dine tanker/ overbevisninger om dig selv. 

Når du har negative tanker og følelser påvirker det nervesystemet så der produceres stress hormoner i kroppen . Kropsholdning kan også blive påvirket og mere lukket. Dit nervesystem tror at dine omgivelser er farlige.  Dine glædes hormoner undertrykkes.  

Gennem samtale hjælper jeg dig med at finde dine ressourcer, så du kan få bygget din tillid til dig selv op igen.

Når du stoler på dig selv og dine indre ressourcer får du flere succesoplevelser og derigennem en bedre selvtillid og et bedre selvværd. - Og så er det jo også vigtigt at huske, at du gerne må lave fejl - ingen er fejlfri!

Neuro Systemisk Krops Terapi

Måden vi arbejder med kroppen er ud fra viden om nervesystemet. 

Fra studier ved man, hvilke områder i kroppen der aktiveres ved forskellige følelser. 

Følelser bliver bundet i vores organer og muskler. De påvirkes af hormoner. 

Man siger at "hormoner er følelser og følelser er hormoner "

Vi arbejder meget med Iliopsoas musklen, en muskel der ligger dybt i maven. Psoas musklen spænder op for at beskytte os, når vi oplever noget ubehageligt, traumer, stress mv. 

Lav en Aftale!​​​

Samtalen kan foregå på flere måder.

Det bedste er, at vi mødes. Jeg har nogle skønne lokaler hvor vores samtale kan foregå trygt og uforstyrret. 

En anden mulighed er, at gøre det over skype. Det eneste krav hertil er, at jeg kan se dig under samtalen. 

Det hele starter med det,
du vælger at gøre idag

Selvværd og bevidst Fokus!​​​​!

  • forstå dit nervesystem og din krops symptomer på en helt ny og befriende måde.

  • forstå det der stresser/ presser dig og hvor det stammer fra.

  • få redskaber til, at håndtere det der udfordrer dig.

  • forstå dine tanker, kunne styre dem, så de ikke styre dig.

  • få andre tanker om dig selv.

  • blive fyldt af ressourcer. 

  • genfinde glæden ved livet.

  • erkende, at du også bare er menneske.

  • Du vil finde essencen i DIG

Du vil ...