Belastnings tilstande 

Belastningstilstande opleves ofte som følelsesmæssig stress med manglende glæde, vrede, frustration, sorg mm. Årsager kan også være traumer og begivenheder enten i barndom eller voksenlivet. Det kan være livsændringer, flytning, skilmisse, stress, arbejdsbelastning, livstruende situationer. 

Det kan også være i kombination med fysiske symptomer som smerter. 

 

Tilstanden opstår når dine ydre og/ eller indre krav overstiger de ressourcer du oplever at have til rådighed.

 

Belastnings tilstande gennem længere tid påvirker skaber ubalance i dit nervesystem. 

Nervesystemet er ellers genialt og meget intelligent, men ved længere varende reaktioner påvirkes hormonerne i kroppen som påvirker både vores fysiske og mentale helbred. 

De fleste af os har prøvet at have travlt i perioder. Det ganske almindelige familie liv/ hverdag kan også føles uoverskuelig når vi både skal nå arbejde, bringe og hente børn, nå sport, handle ind, lave mad mv. 

De travle perioder kan være forbundet med en følelse af ubehag og manglende kontrol og give anledning til nogle uhensigtsmæssige strategier, som vi helst vil være for uden. 

Det er vigtigt at handle, hvis du føler dig presset. Belastninger over længere tid kan have betydning for dit arbejds- og familieliv samt din generelle oplevelse af dit velbefindende. Den langvarig stress kan ende i sygemelding og langvarig mistrivsel. 

Gennem samtalen hjælper  jeg dig med at få nogle nye strategier i hverdagen, få et bedre overblik og få mere energi og glæde. 

 

neurosoulution.jpg

Stress belastning & Nervesystemet

En belastningsreaktion er egentlig en ubalance i nervesystemet som følge af en oplevet belastning. 

 

Vores autonome nervesystem - det rolige (parasympatiske) og det aktive -kamp/flugt (somatiske) nervesystem, er dagligt vekselnede. Fx er det rolige restituerende system aktivt når vi bevæger os langsomt, slapper af og når vi sover. 

Det sympatiske er aktivt når vi er aktive, når der er fare på færde enten udefra eller inde fra i form af smerter eller bekymrings tanker og følelser. 

Hvis vores stress system, vores kamp-flugt system, er aktivt hele tiden, får kroppen ikke tid til at restituere og lave opheling.

Vores kommando central i hjernen, hypothalamus, der blandt andet er med til at aktivere vores kamp-flugt nervesystem, hjælper til med at der frigives stresshormoner,  adrenalin, noradrenalin og kortisol i kroppen. Herved falder blandt andet niveauet af vores lykke hormon serotonin.

Når der er ubalance i hormonerne kan du blandt andet opleve at have svært ved at sove, der kan komme andre fysiske symptomer og ligeledes påvises dine tanker også af dine "katestrofe hormoner" - vi kan kalde det for en" belastnings hormon kæde" som egentlig har den gode intention at sikre dig overlevelse. 

Gennem samtalen får du redskaber til at bryde kæden og blive fri af det der belaster dig.  

Hvad fortæller din krop?

Fysiske symptomer

Hovedpine, flere migræne anfald 

Smerter i fx nakke, skuldre, ryg, kæbe el. mere diffuse smerter

Nedsat immunforsvar - hyppige infektioner 

Maveproblemer, knugende fornemmelse

kvalme

Fordøjelsesproblemer, diarré/forstoppelse

Åndedrætsbesvær - overfladisk vejrtrækning

Svimmelhed (søsygefornemmelse)

Forværring af kroniske lidelser

​Følelse af indre sitrende uro/nervøsitet

Hyppig vandladning

Hjertebanken - forhøjet blodtryk

øget svedtendens - hedeture, blussen

Psykiske symptomer

Følelse af handlingslammelse. 

Hukommelses- og koncentrationsbesvær

Irritabel og nærtagende, svært ved kritik  

let til gråd 

Humørsvingende

Tristhed

Følelse af konstant at være i tidsnød, presset

Skyldfølelse

Nedsat selvværd

Modløs og glædesløs, uden logisk forklaring

Uforklarlige angstanfald

Ændret tankemønster

Tankemylder - tankerne er kaotiske, kører i ring

Negativ tænkning

Bekymrings- og katastrofetanker

Depression​

Selvmordstanker

Ændret adfærdsmønster

Ændret søvnmønster, har svært ved at falde i søvn/sove igennem etc.)

Springer pauserne over

Indtaget mere medicin, alkohol, kaffe, søde sager og røget mere en du plejer

Nedprioriteret socialt samvær med familie, venner, droppet fritidsaktiviteterne 

Lettere ved at komme i konflikt med omgivelserne 

Mere utålmodig (overfor andre, har svært ved at vente, spiser, går, taler hurtigt

Nedsat præstationsevne og engagement

Indesluttet, tavs el. omvendt utilfreds og brokkende

Øget sygefravær, sygemeldt uden reelt at være syg

Andre har påpeget at du har ændret adfærd/har udtrykt bekymring

Neuro Systemisk krops terapi

Måden vi arbejder med kroppen er ud fra viden om nervesystemet. 

Fra studier ved man, hvilke områder i kroppen der aktiveres ved forskellige følelser. 

Følelser bliver bundet i vores organer og muskler. De påvirkes af hormoner. 

Man siger at "hormoner er følelser og følelser er hormoner "

Vi arbejder meget med Iliopsoas musklen, en muskel der ligger dybt i maven. Psoas musklen spænder op for at beskytte os, når vi oplever noget ubehageligt, traumer, stress mv. 

Neuro                 Coaching
Terapi &

Gennem Neuro kommunikation arbejder vi blandt andet med dine tanker og strategier. Når tanker og følelserne og frygten for selve belastnings oplevelsen begynder at fylde og bruge alt din energi og opmærksomhed, så kan du opleve ikke at have overskud til planlægning og nå dine opgaver. 

Nogle gange handler det om hvordan vi tænker og hvordan vi håndterer vores tanker. 

Det starter med det, du vælger at gøre idag

Tilbage til Essencen!​​​​!

  • Forstå dit nervesystem og din krops symptomer på en helt ny og befriende måde.

  • Forstå det der stresser/ presser dig og hvor det stammer fra.

  • Få redskaber til, at håndtere det der udfordrer dig.

  • Forstå dine tanker, kunne styre dem, så de ikke styre dig.

  • Få andre tanker om dig selv.

  • Bliv fyldt af ressourcer. 

  • Genfind glæden ved livet.

  • Erkend, at du også bare er menneske.

    Find tilbage til essencen inde DIG