Små justringer giver dig følelsen af at være fri ...

Det er ikke ualmindeligt at have perioder i livet, hvor du mistrives. Det vigtigste er at gøre noget ved det, så du igen kan trives og mærke livsglæden. 

 

Hvis du har et ønske om, at du gerne vil have det på en anden måde.  Føle på en anden måde og have nogle andre tanker, er det allerede et skridt til forandring. Uanset hvor tungt du synes det mærkes, findes der altid en måde at leve et godt liv, på trods af den livssituation du er havnet i. 

Neuro terapien tager nemlig udgangspunkt i hjernes måde at fungere på, hvordan vores verbale og nonverbale sprog påvirker vores tanker, følelser og handlinger. Alt sammen med udgangspunkt i den måde nervesystemet fungere på. 

Sammen finder vi ud af, hvad der har udløst de følelser du er fyldt af og hvordan du ønsker at have det i stedet for. 

Genne NLP/ Neuro terapien laver vi justeringer og du får muligheder at forstå din måde at tænke på. Du får ressourcerne til at gøre dig fri af det der udfordrer/ belaster dig uanset om det er traumer, stress, angst eller troen på dig selv. 

 

Du får redskaber til, at komme videre og hvile stærkt i dig selv. 

Jeg glæder mig til at møde dig!

psykoterapeuthorsens.heic
Samtalen 

Jeg tilbyder dig et fortroligt rum, hvor du er i centrum. Her er ingen fejl kun opdagelser du kan lære af og samtidig blive fri af. 

Du har ingen indflydelse på det du har oplevet i løbet af dit liv, men måden oplevelserne er fortolket og husket i dit nervesystem har betydning for din følelsemæssig tilstand. Fortolkninger er altid individuelle og de indre forestillinger/ mentale konstruktioner skaber dine tanker. Det er her hvor du skaber dine helt egne personlige strategier som ikke er magen til nogen andens. Det er den der har betydning for hvordan du har det og de valg du træffer. 

Gennem samtalen kan vi justere på de startegier der ikke fungerer for dig og optimerer dem der virker -for dem har du massere af. 

Børn & Unge 

Der kan være mange årsager til du ikke at trives. Det kan også være du oplever du trives nogle gange og ikke har det godt i bestemte relationer. 

Mistrivsel kan opstå på grund af forandringer i hverdagen enten i din familie eller i din sociale omgangskreds.

Hver tredje unge kvinde og hver femte unge mand mellem 16-24 år oplever dårlig mentalt helbred og mange oplever stress. 

Den følelse der ligger bagved, som er årsagen til du ikke trives, er forskellig fra person til person. Måske du har en fornemmelse af ikke at kunne nå alt det der forventes, måske du ikke føler dig værdsat eller er i tvivl om du er god nok. 

 

Det kan også være du har følelsen af ikke at være rigtig glad, uden helt at vide hvorfor. 

Gennem samtalen hjælper jeg dig ...

 

neurosoulution.jpg

Hvad er et meningsfyldt og godt liv for DIG ? 

Selvværd 

Det der har den største indflydelse på din selvværd faktisk dine tanker/ overbevisninger om dig selv. 

selvværd.jpg
Livsglæde & Kvalitet

Din livsglæde og kvalitet hænger sammen med din egen subjektive følelse af, om dit liv er godt og fungerer.

neurosoulution.jpg
stress_neurosoulution.jpg
Stress & Udbrændt

Belastningstilstande opleves ofte som følelsesmæssig stress med manglende glæde, vrede, frustration, sorg mm. Årsager kan også være traumer og begivenheder enten i barndom eller voksenlivet.

Smerter

smerter er ofte forbundet med ubehag som træthed, kvalme, fordøjelsesproblemer, depressive følelser, irritation og  nervøsitet der har en begrænsende og negativ indvirkning på vores aktiviteter/omgivelser i hverdagen.

fysiskesymptomer.jpg
Relationer 

Nogle gange kan konflikten virke så uoverskuelige og uløselige, at man får lyst til helt at trække sig eller forlade en relation. 

relationer.jpg
Ensomhed 

Ensomhed er en følelse og derfor er det også individuelt, hvad der gør, at vi føler os ensomme. Næsten alle mennesker kender følelsen af ensomhed, hvilket kan være en befrielse at finde ud af. 

neurosoulution.jpg
Livskriser

Desværre er det en del af livet at opleve sorger/ kriser men trods at vi ved det, at det er en del af livet, kan det alligevel ramme os hårdt. 

psykoterapihorsens.jpg
Angst

Frygt er en følelse  og naturlig reaktion vi får, når vi vurderer, at der er en reel Fare. Det er en hensigtsmæssig reaktion i vores nervesystem der skal sikre, at vi ikke kommer til skade.

Angst-neurosoulution.jpg