Mistrivsel?

Trives du ikke? - eller har du et barn/ en ung der ikke trives? 

 

Årsagen til ikke at trives kan være mange. 

Typisk kan det være en grundlæggende følelse af utryghed. Den kan være opstået på grund af forandringer i hverdagen enten i familen eller i den sociale omgangskreds. 

 

Der kan være Årsager som....

 • Uløste konflikter med forældre, søskende, venner

 • For høje forventninger til sig selv/ fra andre

 • Dødsfald

 • Sygdom

 • Skilsmisse

 • Flytning

 • Vold/ overgreb

 • Mobning

Følelser som tristhed, ensomhed, skyldfølelse, angst og bekymringer er normale følelser, men når de fylder meget og påvirker din livsglæde og nattesøvn skal du have hjælp. 

Nogle gange kan konflikter virke så uoverskuelige og uløselige, at man får lyst til helt at trække sig eller forlade en relation. 

Det kan handle om, at du har en følelse af

 

 • ikke at blive hørt eller misforstået

 • at være blevet svigtet

 • at være såret

 • ikke at være elsket

 • at blive overset 

Gennem Neuro kommunikation

Alle børn og unge fortjener at trives.

Med neuro kommunikation er det relativt nemt at hjælpe dig / dit barn til en anden tilstand med tryghed og glæde. 

Jeg hjælper dig med at finde ressourcer og tror på at alle er i besiddelse af gode ressourcer indeni. 

Vi får synliggjort dine udfordringer. Dine tanker om livet og de krav der bliver stillet eller de forventninger du har til dig selv. 

 

Har du udfordringer i nogle relationer, hjælper jeg dig med at klarlægge, hvad du selv ønsker i din relation, hvad der skal til for, at DU kan være glad og trives.

Vi finder frem til hvilke overevisninger du har og om der er nogle forhindringer i fremtiden. 

 

Vi undersøger de ubevidste strategier og den ubevidste kommunikation og du får nogle gode redskaber som sikre en positiv kommunikation i fremtiden. 

Jeg hjælper dig med, vigtigst af alt, at styrke dit selvbillede, så du føler dig værdifuld og stærk.  

Børn & Unge Mistrivsel

Mange kender til udfordringer i relationer. Det kan være med et familie medlem, en god ven/veninde eller sin partner. 

Nogle gange kan konflikten virke så uoverskuelige og uløselige, at man får lyst til helt at trække sig eller forlade en relation. 

Problemer i relationer kan handle om, at du har en følelse af

 

 • ikke at blive hørt

 • at være blevet svigtet

 • at være såret

 • ikke at være elsket

 • at blive overset 

Måske du har taget en beslutning om et brud, men at du føler dig stresset over, ikke at kunne give slip. 

Nogle konflikter kan skyldes mønstre der strækker sig ind i voksenlivet og som du ønsker at være kvit. 

Gennem Neuro kommunikation

Jeg kan hjælpe dig med at få tingene sat i perspektiv. Vi klarlægger hvad der skal til for at du føler dig glad.

Jeg hjælper dig med at finde ressourcer til, at få udtrykt de følelser, du ikke får sagt højt.

Vi finder frem til hvilke overbevisninger har du og om der er nogle forhindringer for fremtiden. 

Har du udfordringer i en relation, undersøger vi de mønstre der kan være og du får nye strategier til at acceptere, forandre eller forlade relationen. 

Vi undersøger de ubevidste strategier og den ubevidste kommunikation og du får nogle gode redskaber som sikre en positiv kommunikation i fremtiden. 

Er du i tvivl klarlægger vi, hvilke værdier der er vigtige for dig.

 

 

Jeg hjælper dig med, at styrke dit selvbillede, så du føler dig værdifuld og stærk.  Så du tydeligt og roligt kan mærke dine egne grænser.

 

Neuro Systemisk Krops Terapi

Måden vi arbejder med kroppen er ud fra viden om nervesystemet. 

Fra studier ved man, hvilke områder i kroppen der aktiveres ved forskellige følelser. 

Følelser bliver bundet i vores organer og muskler. De påvirkes af hormoner. 

Man siger at "hormoner er følelser og følelser er hormoner "

Vi arbejder meget med Iliopsoas musklen, en muskel der ligger dybt i maven. Psoas musklen spænder op for at beskytte os, når vi oplever noget ubehageligt, traumer, stress mv. 

Lav en Aftale!​​​

Samtalen kan foregå på flere måder.

Det bedste er, at vi mødes. Jeg har nogle skønne lokaler hvor vores samtale kan foregå trygt og uforstyrret. 

En anden mulighed er, at gøre det over skype. Det eneste krav hertil er, at jeg kan se dig under samtalen. 

Det hele starter med det,
du vælger at gøre idag

Fra Stress tibevidst Fokus!​​​​!

 • forstå dit nervesystem og din krops symptomer på en helt ny og befriende måde.

 • forstå det der stresser/ presser dig og hvor det stammer fra.

 • få redskaber til, at håndtere det der udfordrer dig.

 • forstå dine tanker, kunne styre dem, så de ikke styre dig.

 • få andre tanker om dig selv.

 • blive fyldt af ressourcer. 

 • genfinde glæden ved livet.

 • erkende, at du også bare er menneske.

 • Du vil finde essencen i DIG

Du vil ...