Livskvalitet

Din livskvalitet hænger sammen med din egen subjektive følelse af, om dit liv er godt og fungerer. Vores måde at vurderer og fortolke verden på, hænger sammen med de overbevisninger som vi er styret af.

Det er ikke betydningen af om du er frisk eller syg. Det er mere at du i perioder mellem bekymringer, sorger og udfordringer kan finde meningen og livslysten. 

Livskvalitet kan være et diffust begreb men hænger sammen med dine værdier..At opleve glæde, mening, tilfredshed, tryghed, sammenhørighed, at kunne bruge dine ressourcer og føle dig værdifuld. 

Vi vil normalt gerne anerkendes for vores ressourcer, da de er med til at definere vores opfatter af os selv. 

De Faktorer, der spiller ind på livskvaliteten er din egen indre oplevelse af omgivelserne, din fysisk og psykisk/mental sundhed, uddannelse, arbejde, familie, fritid, dine udfoldelsesmuligheder samt balancen mellem dem.

Vores tab af mening opstår når vores levevis ikke stemmer overens med vores indre værdier.

For nervesystemet vil ubalancen betyde, at din krop oplever situationen som stressende. Der vil bliver produceret stress hormoner. 

Det er derfor du kan opleve at du mister glæden og noget af din identitetsfølelse - essencen i DIG. 

Desværre kommer  du ikke uden om dem- livets små og store udfordringer - eller livskriserne, som nogen vil kalde dem. De stjæler din mentale energi og dit overskud.  

Måske du kender fornemmelsen af ikke helt at være der, hvor du gerne vil være? 

Gennem Neuro Kommunikation

Jeg kan hjælpe dig hvis du oplever en følelse af utilfredshed i dit liv, - manglende glæde/ tristhed uden helt at vide hvorfor?

 

Det kan være i forhold til job, familie / parforhold, venskaber, job/ økonomi/karriere, bolig/ fysiske miljø, sundhed/ helbred eller fx. personlig udvikling? 

 

...eller andet hvor du oplever, der bare er noget, der ikke helt fungerer eller føles rigtigt? 

Jeg hjælper dig med en værdiafklaring og hvordan den gode mavefornemmelse/ glæde føles for dig. 

Når du oplever indre konflikter eller står i en situation, hvor du har et dilemma, og  har svært ved at træffe en beslutning, har du måske mistet forbindelsen til dig selv?

 

Gennem coaching, klarlægning og reflektion, vil du forstå og se sammenhængen mellem de værdier og følelser du har. Du vil lære dig selv bedre at kende. 

Du vil vide hvad der er vigtigt for dig, for at du har et meningsfuldt liv, du vil kunne tage ansvar og vælge nye muligheder og finde nye metoder. Det er dig der vælger, hvilket styrker dit selvværd.

Måske er det blot en mindre justering der skal til i dit liv, eller måske er det radikale ændringer du skal lave før du kan finde hjem til dig selv. 

 

Du vil opleve, når du tilgodeser og lever i overensstemmelse med dine værdier bliver du mere motiveret, får en større glæde og tilfredshed i livet.

Lav en Aftale!​​​

Samtalen kan foregå på flere måder.

Det bedste er, at vi mødes. Jeg har nogle skønne lokaler hvor vores samtale kan foregå trygt og uforstyrret. 

En anden mulighed er, at gøre det over skype. Det eneste krav hertil er, at jeg kan se dig under samtalen. 

Det hele starter med det,
du vælger at gøre idag

Fra Stress tibevidst Fokus!​​​​!

  • forstå dit nervesystem og din krops symptomer på en helt ny og befriende måde.

  • forstå det der stresser/ presser dig og hvor det stammer fra.

  • få redskaber til, at håndtere det der udfordrer dig.

  • forstå dine tanker, kunne styre dem, så de ikke styre dig.

  • få andre tanker om dig selv.

  • blive fyldt af ressourcer. 

  • genfinde glæden ved livet.

  • erkende, at du også bare er menneske.

  • Du vil finde essencen i DIG

Du vil ...