Angst og Fobier

Frygt er en følelse  og naturlig reaktion vi får, når vi vurderer, at der er en reel Fare. det er en hensigtsmæssig reaktion i vores nervesystem der skal sikre, at vi ikke kommer til skade.

Nervøsitet er en følelse af usikkerhed/ mindreværd og angst /frygt for ikke at kunne leve op til egen eller andres forventninger.

Når vi udsættes for fare eller oplever vi udsættes for fare aktiveres et område i hjernen, det limbiske system, kaldet Amygdala. Amygdala aktiverer vores sympatiske nervesystem (kamp-flugt system), der frigives cortisol og adrenalin, og vi får kropslige symptomer som øget puls, bleghed, hjertebanken, åndenød, sveden, varme-/kulderystelser, muskelsitren og spændinger.

Da angst og frygt er nødvendigt i farlige situationer findes dette beredskab i større eller mindre grad hos alle mennesker og er en del af vores overlevelses-/forsvarsmekanisme, der prøver at beskytte os mod situationer som er eller virker faretruende.

Det kan også være situationer, hvor vi frygter at opleve nederlag som ved præstationer, foredrag og eksamen med videre.  

 

Amygdala gemmer på oplevelser som du tidligere har forbundet med meget ubehagelige/ farefulde og vil derfor være på vagt overfor lignende situationer og give dig besked via fysiske symptomer. 

Dit hukommelses center, hippocampus, byder normalt også ind med tidligere erfaringer, og prøver at berolige dig og koble fornuften på, så du får overblik over situationen. 

Men når vi kæmper med angst fungerer det filter i Amygdala, der kobler fornuften til ikke optimalt.

 

Vi får måske lært nogle uhensigtsmæssige strategier som begrænser os i hverdagen. det kan være vi prøver at undgå bestemte ting eller steder, vi tror der er årsagen til angsten. Det kan være svært når det er normale livssituationer som vi er nødt til at være i for, at have en normal hverdag. Vi kan også opleve at blive fastlåste og ude af stand til at reagere, så vi ikke kan flygte fra situationen. 

 

Angst kan komme i et pludseligt anfald eller opleves som en konstant uro og frygt/angst for tidligere oplevede angstanfald. 

Men det vi ikke er bevidste om, er at angst starter i hjernen. Vores overbevisninger spiller os et puds og vores tanker har en stor magt.  Angst bliver ofte udløst ved længerevarende stress og/eller følelsen af mindreværd.

Gennem Neuro kommunikation

Gennem samtale hjælper jeg dig med at blive klogere på din angst.  Hvor den stammer fra og hvorfor den er opstået. 

Angst kan være en strategi der er opstået i tidlig barndom 0-7 års alderen. Det har skabt en ubalance i nervesystemet sammen med at have tanker og se sig selv som forkert. 

Vi undersøger hvilke forestillinger og overbevisninger der ligger til grund for, at amygdala har fået en fejl i sit “styresystem” - vi finder altså fejlen og herefter går vi ind og retter den.

 

Vi arbejder med ændringer af dine reaktions mønstrer, hvilke alternative handlemuligheder du har, når du kommer i lignende situationer og hvordan du kan holde fokus.

 

Ved eksamens angst arbejder vi ligesom idrætfolk også med, hvordan du kan visualisere din præstation på forhånd og på denne måde snyde din hjerne. 

Du får redskaber som mindfulness breathing, som har en fysiologisk påvirkning af kroppen, til at danne antistresshormoner og effekten heraf er desuden en bedre koncentration og hukommelse.

Vi finder dine indre ressourcer frem, så du kan trække på dem.  Vi vil opleve en positiv ændring af hvordan du ser dig selv. Det giver dig sikkerhed og tillid til dig selv, så du igen har tillid til at kunne færdes ude i verden med de udfordringer der nu engang er. 

Eksamens Angst

Eksamens angst eller præstations angst kan komme til udtryk på flere måder. Angsten kan skyldes forskellige årsager som tidligere dårlige oplevelser med eksamen eller andre situationer hvor du har følt dig bedømt.

Overordnet set handler præstationsangst om overbevisninger, negative tanker om ikke at kunne slå til eller være god nok. 

 

 

Symptomerne på nervøsitet/ præstationsangst er en helt normal fysiologisk reaktion fra kroppen. Når kroppen mærker at vi er i beredskab, en tilstand vi skal yde ekstra, eller en situation vi gerne vil væk fra noget vi kæmper for, begynder Amygdala vores angstcenter at producere stresshormoner. 

Stresshormoner i mindre grad kan være en fordel til eksamen, da det kan hjælpe os til at skærpe sanserne. 

Når nervøsiteten tager overhånd og bliver til angst påvirker stress hormonerne hjernens arbejdshukommelse, fordi den er overfyldt af bekymringer, hvilket giver dig oplevelsen af at du ikke kan huske læsestoffet uanset hvor meget du tid du bruger. 

 

Du kan opleve symptomer som dårlig koncentration og hukommelse, selvbebrejdelser, irritabilitet, frustration, tristhed, hjertebanken, hovedpine, søvnbesvær mm.

 

 

Risikoen for choking, altså at “gå i baglås” fordi man er bange for ikke at præsterer optimalt handler om overbevisninger og forventninger til sig selv eller forventninger fra andre.  

choking risikere ikke kun at du yder en dårlig præstation, men også at din præstation bliver lavere end dit niveau. Det hele sker fordi kroppen er under et sådan pres, (skabt af forestillingerne om alt det der kan gå galt til eksamen) så den ikke fungere optimalt. Det er altså lige før man kan sige, at din profeti vil gå i opfyldelse!

 

 

Det er vigtigt at du reagere tideligt, hvis du har tegn på eksamen angst eller en anden form for  præstationsangst. Jo længere tid, dine tanker får lov til at overbevise dig om, at der er noget at være nervøs for, jo større risiko er der for at angsten vokser. 

eksamensangst.jpg
Angst  

Angst kan opleves i forbindelse med mange spekulationer og bekymringer

 

i specielle situationer eller omstændigheder ofte med frygt for at dø

 

ved kropslige symptomer med frygt for alvorlig sygdom

 

som forsinket og langvarig reaktion på en belastende livshændelse eller situation af udsædvanlig truende art. 

 

ved frygt for edderkopper, slanger, knive, flyskræk, tordenvejr, lukkede rum mv

 

i sociale situationer med frygt for ikke at være god nok/slå til ( socialangst)

 

som overbekymring over at alting går galt ( eksamens angst) 

Angst kan være baseret på tidligere oplevelser, hvor noget er gået galt. Dog handler angst om de forestillinger/ tanker vi gør os om, at noget kan gå galt eller om det vi har en fobi for

Stress Coaching & Terapi

Gennem coaching arbejder vi blandt andet med dine tanker og strategier. Når tanker og følelserne og frygten for selve stress oplevelsen begynder at fylde og bruge alt din energi og opmærksomhed, så kan du opleve ikke at have overskud og til planlægning og nå dine opgaver. 

Nogle gange handler det om hvordan vi tænker om vores stress og hvordan vi håndterer vores tanker. 

Det starter med det, du vælger at gøre idag

Fra Stress tibevidst Fokus!​​​​!

  • forstå dit nervesystem og din krops symptomer på en helt ny og befriende måde.

  • forstå det der stresser/ presser dig og hvor det stammer fra.

  • få redskaber til, at håndtere det der udfordrer dig.

  • forstå dine tanker, kunne styre dem, så de ikke styre dig.

  • få andre tanker om dig selv.

  • blive fyldt af ressourcer. 

  • genfinde glæden ved livet.

  • erkende, at du også bare er menneske.

  • Du vil finde DIG

Du vil ...